Местни продукти и услуги от област Благоевград (България)

Секторът за обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм обхваща около 0.7% от индустриалното производство в страната и създава около 1.0% от добавената…
Различни по вид и на вкус, традиционните за региона на Благоевград месни деликатеси и колбаси са автентични, заради подбраното месо и изключително ароматните български подправки, от които са приготвят. Бански…
Добивът на въглища в България датира от средата на XIXвек. Промишленият добив обаче започва едва след Освобождението. През 1879г. в Мошино /сега квартал на Перник/ са добити първите 914т. В…
Територията на област Благоевград се отличава с изключително благоприятни природни условия. Умерени средногодишни температури, продължително слънцегреене, топъл климат, умерен дъждовен валеж, плодородни почви, отточни води и възможност за постоянно напояване…
Дърводобив и производство на мебели Добивът на дървесина е сред най-старите човешки дейности в българските земи, поради ценността на тази суровина и широкото ѝ приложение в стопанската дейност и бита на…
Планински и зимен туризъм На територията на област Благоевград са изключително добре развити услугите в областта на планинския туризъм и практикуването на зимни спортове. Географското разположение на областта, в чиято…
  Добив и обработка на мрамор и скално облицовъчни материали   Югозападният регион е изключително богат на находища от нерудни полезни изкопаеми /барит, фелдшпат, флуорит, варовици, мрамор, гранити, монцонити, инертни…
Овощарството има важно значение за изхранването на българското население, тъй като плодовете са неизменна част от менюто на хората в страната. Природните условия в Благоевградска област, както и в цяла…
Производство и обработка на тютюн Отглеждането на тютюн на територията на Област Благоевгард има значително социално значение, тъй като при определени нископродуктивни почви, характерни за някои от общините в областта,…
От хилядолетия топлата минерална вода и нейните лечебни свойства били известни на народите населявали района на град Сандански. В град Сандански и околността са известни около 80 топли минерални извора…

Галерия