Проект "Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие - CBNetGrowth"

Цел на проекта
Подобряване на бизнес средата в трансграничния регион между Република България и Република Македония чрез развитие на бизнес услугите, фирмения маркетинг и бизнес сътрудничеството.

Прочети още...

Пресконференция за представяне на проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за икономическо развитие”

Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански проведе пресконференция за представяне на проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за икономическо развитие” на 21 септември (сряда) от 14:00ч. в конферентната зала на хотел Свети Никола, град Сандански.

Прочети още...

Контактна среща на бизнес подпомагащи и браншови организации от България и Македония

Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански и Център за развитие на Източен планов регион-Щип, Република Македония организират КОНТАКТНА СРЕЩА на бизнес подпомагащи организации и браншови организации от РБългария и РМакедония.

Прочети още...

На 11 и 12 ноември 2011 г. в гр. Щип, Република Македония се проведе контактна среща по проекта

В срещата взеха участие представители на бизнес подпомагащи и браншови организации, както и представители на бизнеса от трансграничния регион на РБългария и РМакедония.

Прочети още...

Обучителен семинар на тема „Бизнес сътрудничество и клъстери”

На 18 ноември 2011 г. в конферентната зала на хотел „Кристо” в град Благоевград се проведе безплатен обучителен семинар на тема „Бизнес сътрудничество и клъстери”.

Прочети още...

Семинар за представяне на „Интернет базирана маркетинг и бизнес информационна платформа – JUMP”, 6 април 2012 г., гр. Сандански

Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански организира безплатен семинар за представяне на „Интернет базирана маркетинг и бизнес информационна платформа – JUMP", който беше реализиран в рамките на проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие".

Прочети още...

Кооперационна борса между фирми от България и Македония 20-21 април 2012 г.

Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански има удоволствието да Ви покани да участвате в КООПЕРАЦИОННА БОРСА  МЕЖДУ ФИРМИ ОТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ, която се организира в рамките на проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”.

Прочети още...

В Сандански се проведе Кооперационна борса на фирми от България и Македония

На 20 и 21 aприл 2012 г. в Интерхотел Сандански се проведе КООПЕРАЦИОННА БОРСА между фирми от България и Македония

Прочети още...

Обучителен семинар за малките и средни предприятия на тема подготовка и управление на проекти

На 9 и 10 декември 2011 г. в хотел „Изгрев”, град Щип, Македония се проведе семинар на тема „Подготовка и управление на проекти”. Организатори на събитието бяха Център за развитие на Източен планов регион, а обучението се осъществява по проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за икономическо развитие-CBNetGrowth” 2007CB16IPO007-2009-1-12, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между РБългария и РМакедония 2007—2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007.

Прочети още...

Регионален семинар за изграждане на капацитет в МСП от Македония

На 27 декември 2011 г. се проведе семинар на тема „Европейски стандарти и бизнес сътрудничество” в Щип, Македония.

Прочети още...

Регионална работна среща за изграждане на капацитет в бизнес подпомагащите организации и експертите в местните власти в Македония

На 17 и 18 януари 2012 г. се проведе обучителния семинар „Управление и развиване на проекти”. Участници бяха представители на Бизнес подпомагащите организации, както и представители на местните власти, които са основни фактори, влияещи върху местното икономическо развитие.

Прочети още...

Заключителна пресконференция за отчитане на резултатите по проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за икономическо развитие”

На 15 май 2012 г. в хотел „Свети Никола”, Сандански се състоя заключителната пресконференция по проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие-CBNetGrowth” 2007CB16IPO007-2009-1-12, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между РБългария и РМакедония 2007—2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007.

Прочети още...

Регион

  • Благоевград
  • Източен планов регион
Предишно Следващо

Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ѝ площ е 6 449 км2, което ...

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това ...

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните...

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователн...

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи раз...

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, ...

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в...

Прочети още...
Предишно Следващо

Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2. Региона е разделен...

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Вин...

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследст…

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното на...

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и у...

Прочети още...

Галерия