Природно и културно-историческо наследство

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното наследство е богато на възможности за развитие на селския туризъм. От специално значение са минералните извори и минералните води във Виница (Истибаня) и Щип (Кезовица).

Доказателство за наличието на природни ресурси също така са защитените природни резервати Готен, Линак, Малеш, р. Зърново, р. Уломия и природните забележителности като Звегор, пещера Конска Дупка, Мородвис, Мачево, Църна Топола и др.

 

Източният планов регион има защитени археологически обекти като късноантичната крепост Винишко кале и Баргала.

Природното и културно-историческо наследство на Източния планов регион представлява отлична възможност за развитие на туризма и има голям потенциал да се превърне в атрактивна дестинация в много туристически карти.