Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2.

Региона е разделен на 11 общини (Берово, Виница, Делчево, Зърновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробищип, Чешиново-Облешево и Щип), които по отношение на урбанизираността са разделени на 217 населени места, от които 209 са селски населени места.


Вижте East planning region / Источен плански регион на по-голяма карта