Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ѝ площ е 6 449 км2, което представлява 5,8% от територията на страната. Южната ѝ граница е с Република Гърция, на запад граничи с Република Македония, на изток с Пазарджишка и Смолянска области, а на север с Кюстендилска област. Административно областта е разделена на 14 общини, 96 кметства и 280 населени места.

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции

Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това прави 4,4% от населението на България. Според броя на постоянното население тя е шестата по големина област в страната.

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните граници с Гърция и Македония. Обхваща долините на реките Струма и Места, Пирин планина и дялове от планините Рила, Родопи, Славянка, Беласица, Огражден, Малешевска и Влахина.

Територията ѝ от 5500 кв. км я нарежда на трето място по площ в страната, след Бургаска и Софийска област.

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователни и специални. От тях:начални училища - 17; основни – 102; средни общообразователни – 32, профилирани гимназии (природно-математическа, хуманитарна, езикова) в Благоевград и паралелки – в др.гимназии - 5; специални (оздравителни и помощни за деца с физически и психически увреждания) – 7. Професионалните учебни заведения са 19 (техникуми) - с над общинско и областно значение.

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи развилите се във времето различни икономически дейности, локализирани на територията на областта.

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, Балканите и Европа и се утвърждава като културен център не само на областта, а и в национален мащаб. Тук развива творческа дейност и  световноизвестният ансамбъл за народни песни и танци “Пирин”, спечелил безброй почитатели на българското музикално и танцово изкуство.

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в./ под днешния гр. Сандански; гр.Нейн/ I -  III в./ близо до с. Долна Градешница, община Кресна; Римски град/I  - III в./ в м. “Рупите”, близо до гр. Петрич и Никополис ад Нестум/I - VI в./ в община Гърмен.  В Благоевград и  в землищата на почти всички селища съществуват многобройни ярки следи от древните траки, римляни и гърци.

Прочети още...