Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователни и специални. От тях:начални училища - 17; основни – 102; средни общообразователни – 32, профилирани гимназии (природно-математическа, хуманитарна, езикова) в Благоевград и паралелки – в др.гимназии - 5; специални (оздравителни и помощни за деца с физически и психически увреждания) – 7. Професионалните учебни заведения са 19 (техникуми) - с над общинско и областно значение.

През учебната 2004/2005 г. преподавателите в учебните заведения са общо 5 179 Разпределението им по видове учебни заведения е съответно:в общообразователните училища 2 984, в специалните – 126, в професионалните – 876, в колежите – 96 и в университетите – 1 092.

Общият брой на учащите се през учебната 2004/2005 г. е 58 881. Структурата им по видове учебни институции показва, че във висшите учебни заведения се обучават около 11 120 студенти. В средните и общообразователните училища броят на учащите е 37 038, в специалните – 859, в професионалните - 9 864.

Характерно е, че техникуми и професионални училища са изградени и функционират само в центровете на общините. Общообразователни училища са изградени както в центровете на общините, така и в някои други населени места. Началните училища са разположени само в съставните селища на 10 от общините (с изключение на Банско, където в центъра на общината има начално училище). Специалните училища са изградени в 7 общини, обхващащи ученици от цялата област, т.е. те са с над общинско значение. Общо взето териториално училищната мрежа е добре ситуирана с изключение на Разложко-Банския регион, в който има пренаситеност с професионални гимназии.

В областния център – гр. Благоевград се намират две висши учебни заведения с национално и международно значение: Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград и Американски университет в България.

От съществено значение за областта е и наличието на два колежа: Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград и Колеж по туризъм.