Население

Динамика на населението и демографски тенденции

Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това прави 4,4% от населението на България. Според броя на постоянното население тя е шестата по големина област в страната.

Съгласно административно-териториалното устройство на страната, в границите на областта се включват 14 общини 96 кметства и 280 населени места. Около 1/5 от населението е съсредоточено в община Благоевград.

Общини     Общо      В градовете     В селата
Благоевград област 324 110 193 115 130 995
Банско 13 088 11 826 1 262
Белица 9 860 3 322 6 538
Благоевград 80 793 74 302 6 491
Гоце Делчев 30 823 18 899 11 924
Гърмен 14 825 - 14 825
Кресна 5 371 3 437 1 934
Петрич 53 326 28 442 24 884
Разлог 20 410 11 829 8 581
Сандански 39 898 26 045 13 853
Сатовча 15 305 - 15 305
Симитли 14 026 6 552 7 474
Струмяни 5 720 - 5 720
Хаджидимово 9 981 2 705 7 276
Якоруда 10 684 5 756 4 928

Делът на градското население спрямо общото за областта е 59,5% (193,115 души) към 01.02.2011г. В областния център живеят 77,346 души от градското население. Градовете Банско, Петрич, Сандански, Годе Делчев и Разлог са с население от 10,000 до 30,000 души. Останалите градове –  Симитли, Якоруда, Кресна, Белица, Хаджидимово са много малки /с население под 10,000 души/. На територията на област Благоевград се намира най-малкият град в страната – гр. Мелник.