Промишленост

Промишленост

Aгро - Бaр ООД Виница Македония е фирма за производство на селскостопански машини и резервни части. Тя е основана през 1971 година. Минавайки през няколко фази се разви и се…
АгроМетал Ко. е фирма за производство на различни видови на зъбни колела с дългогодишни традиции. Продизводствената гама главно се състои от зъбни колела, оси и полуоси за трактори и камиони,…
 Производство на санитарни материали, текстил и конфекция Търсено сътрудничество Продажба на продукти от производствената програма на АД Алкалоид на чуждите пазари.
Алпина-Дей има дългогодишен опит в производството на кашкавал, сирене и извара от овче мляко, разполагаща със съвременен търговски обект, сертифициран според стандарт ISO 22000. Мандрата се намира в район, заобиколен от…
Бреза ЕООД е основана 1991 година, в Щип. Нашата основна дейност е проектиране на мебели и интериор, както и производство на мебели (ПДЧ, MDF, VF, PF). Извършваме услуги и търгуваме…
Фабриката за акумулатори ВЕСНА-САП, се намира в Пробищип, Република Македония. Традицията за производство на акумулатори започва 1976 година, със съвременна технология и лиценз на ВАРТА, с което компанията става позната…
Фирма Витекс зе занимава с шивашка дейност и по-специално с производство на поли и панталони. Фирмата се интерсува от сътрудничество с фирми, които предлагат работа на ишлеме.
Фабриката  "ДАМИПАК" ЕООД е основана 2000 година, а започва активно производство Юли 2001 г. Седалището ѝ се намира в Пробищип, източната част на Република Македония. С производствена площ от над…
Основната дейност на фирма Джузе Пром ЕООД е обработка на дървен материал. Фирмата се интересува от сътрудничество с чуждестранни фирми за покупко-продажба на дървени трупи, дървен материал и дървени елементи.
Наташа ЕООД Млекара Берово се занимава с изкупуване на мляко, производство на сирене (краве, овче, козе) и дистрибуция.
Страница 1 от 4

Регион

  • Благоевград
  • Източен планов регион
Предишно Следващо

Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ѝ площ е 6 449 км2, което ...

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това ...

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните...

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователн...

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи раз...

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, ...

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в...

Прочети още...
Предишно Следващо

Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2. Региона е разделен...

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Вин...

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследст…

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното на...

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и у...

Прочети още...

Галерия