Услуги

Услуги

Услуги за бизнес организации и работодателски организации, на базата на членство. Търсено сътрудничество:                                                                                                         Търговско сътрудничество
Агроконсултинг Плюс ЕООД е предприятие с основна дейност консултантски услуги. Главната цел на фирмата е да осигури устойчиви и печеливши консултантски услуги, базирани на икономическите норми и да насочи заинтересованите…
Търговия на дребно в неспециализирани магазини. Описание на търсеното сътрудничество: Търговско посредничество
Кафе-бар Аминта Ресторантът е с площ 200 м2 и с капацитет 100 човека. Намира се в центъра на село Зърновци, близо до река Зърновка. През летния период на разположение е…
Превоз на пътници в страната и чужбина. Търсено сътрудничество: Сътрудничество с туристически агенции и транспортни компании.
„Галерия Фуд” е компания за кетъринг, производство и търговия, а нейните служители са професионалисти с над 30-годишен стаж. Професионализмът на компанията е базиран на дълъг опит и традиции, на усъвършенстване…
Услуги в областта на телекомуникациите, поправка и продажба на ТВ и радио уреди. Клуб ресторант „Радио кафе канал” Конферентна зала Търсено сътрудничество Съвместни инвестиции в радиоизлъчването и телекомуникационния пазар в…
Кетъринг Търсено сътрудничество Предлагане на туристически услуги
Gestalt Solutions е консултантска компания, която помага на организациите да увеличат оперативната си ефективност чрез отключване на потенциала за развитие и насърчаване на непрекъснати промени в техните дейности. Фирмата има…
Еко Ефект ООД, гр. Кочани е основана през 2011 г., с намерението да подкрепя проекти за ВЕИ ( Възобновяеми енергийни източници) и ЕЕ (Енергийна ефективност). Фирмата се занимава с опазване…
Страница 1 от 2

Регион

  • Благоевград
  • Източен планов регион
Предишно Следващо

Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ѝ площ е 6 449 км2, което ...

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това ...

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните...

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователн...

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи раз...

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, ...

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в...

Прочети още...
Предишно Следващо

Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2. Региона е разделен...

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Вин...

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследст…

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното на...

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и у...

Прочети още...

Галерия