Услуги

Услуги

„АВТО АТОМ” ООД- Кочани е частна компания, основана през 2002 и се намира в центъра на град Кочани. Главна дейност на фирмата е превоз на пътници в страната и чужбина.…
Хотел Македония се намира в центъра на Делчево - град в Източна Македония, на 10 км от границата с Република България. Търсено сътрудничество Сътрудничество с подобни чуждестранни компании, съвместни дейности,…
Хотелски комплекс „Манастир” се намира в пределите на чудната Малешевска планина, близо до манастира „Свети Архангел Михаил”, който е вдъхновил архитектурата на хотела. С голямо уважение към местната история и…
Превоз на пътници в страната и чужбина. Търсено сътрудничество: Сътрудничество с туристически агенции и транспортни компании.
Агроконсултинг Плюс ЕООД е предприятие с основна дейност консултантски услуги. Главната цел на фирмата е да осигури устойчиви и печеливши консултантски услуги, базирани на икономическите норми и да насочи заинтересованите…
Услуги за бизнес организации и работодателски организации, на базата на членство. Търсено сътрудничество:                                                                                                         Търговско сътрудничество
Кафе-бар Аминта Ресторантът е с площ 200 м2 и с капацитет 100 човека. Намира се в центъра на село Зърновци, близо до река Зърновка. През летния период на разположение е…
Търговия на дребно в неспециализирани магазини. Описание на търсеното сътрудничество: Търговско посредничество
Мотел „Слив” се намира в подножието на планина Плачковица в Източна Македония само на 5 минути от центъра на Виница. Изолиран от градските задръствания, мотелът е добър избор за бизнесмени…
Екипът на фирма „Спаркъл” е млад, високообразован и опитен, способен да отговори на предизвикателствата и потребностите от изпълнение на информационно-комуникационни технологии в малките, средните и големи предприятия, както и в…
Страница 1 от 2

Регион

  • Благоевград
  • Източен планов регион
Предишно Следващо

Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ? площ е 6 449 км2, което ...

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това ...

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните...

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователн...

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи раз...

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, ...

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в...

Прочети още...
Предишно Следващо

Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2. Региона е разделен...

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Вин...

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследст…

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното на...

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и у...

Прочети още...

Галерия