Земеделие

Земеделие

Комбинат за преработка на селскостопански продукти и кланица. Производство на слива, вишна, картофи, сушени плодове Търсено сътрудничество Сътрудничество при продажба на сливи, череши, картофи, сушени плодове
Производство на градински продукти (домати, краставици, зеле) и цветя.
Производство на разсад по технология Ин Витро в лабораторни условия. Търсено сътрудничество Сътрудничество с производители на пластмасови съдове с капак
Консервиране на зеленчуци и плодове.
ИСТОРИЯ Основната дейност на Екстра Фунги ЕООД е изкупуване и преработка на гъби. Екстра Фунги ЕООД започва работа през 1988 г. като семеен бизнес с основна дейност изкупуване и преработка…
Отглеждане, преработка и продажба на плодове и зеленчуци. Търсено сътрудничество Развиване на дългосрочни партньорски отношения в различни сфери, интерес за търговско и технологично сътрудничество.
Производство, преработка и износ на плодове и зеленчуци. Тя е частна собственост, учредена е през 2000 г. За много кратко време компанията се превърна в лидер в производството, преработката и…

Регион

  • Благоевград
  • Източен планов регион
Предишно Следващо

Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ? площ е 6 449 км2, което ...

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това ...

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните...

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователн...

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи раз...

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, ...

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в...

Прочети още...
Предишно Следващо

Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2. Региона е разделен...

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Вин...

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследст…

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното на...

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и у...

Прочети още...

Галерия