Най-разглеждани продукти и услуги във виртуалната изл

Балнеология

От хилядолетия топлата минерална вода и нейните лечебни свойства били известни на народите населявал...

Добив на въглища

Добивът на въглища в България датира от средата на XIXвек. Промишленият добив обаче започва едва сле...

Отглеждане и обработка на тютюн

Производство и обработка на тютюн Отглеждането на тютюн на територията на Област Благоевгард има з...

  • Балнеология

  • Добив на въглища

  • Отглеждане и обработка на тютюн

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в./ под днешния гр. Сандански; гр.Нейн/ I -  III в./ близо до с. Долна Градешница, община Кресна; Римски град/I  - III в./ в м. “Рупите”, близо до гр. Петрич и Никополис ад Нестум/I - VI в./ в община Гърмен.  В Благоевград и  в землищата на почти всички селища съществуват многобройни ярки следи от древните траки, римляни и гърци.

Най-малкият град в България – Мелник, е истинска съкровищница на археологически, архитектурно-художествени и исторически паметници от Средновековието и Възраждането. Богата илюстрация на Средновековието са и Роженският  манастир, църквата “Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” в с. Добърско и останките от Самуиловата крепост край с. Ключ, строена в края на Първото българско царство. Възраждането е оставило ярки дири на територията на областта в развитието на занаятите, в строителството на къщи, църкви и метоси,  в създаването и утвърждаването на културно-просветни и художествени центрове. Добре запазени и поддържани са архитектурните резервати Ковачевица и Долен и много къщи, днес паметници на културата, в Разложки и  Гоцеделчевски район и много църковни храмове. В Мелник и Банско възникват художествени средища на зографи, резбари и строители, които влияят плодотворно върху художественото мислене през Възраждането. Наследството им се нарежда сред най-значимите постижения на народния гений. Мелнишкото художествено средище и  Банската художествена школа са едни от най-ярките проявления в историята на българската култура.

В гр. Банско са родени родоначалникът на  Българското възраждане Паисий Хилендарски, видният възрожденски книжовник, църковен и просветен деец Неофит Рилски, създателят на Банската художествена школа и плеяда представители на школата и  участници в националноосвободителните борби. Банско е родно място и на световноизвестния поет Никола Вапцаров.

Последно добавени фирми с фирмено представяне

ДАЙТЕКС ООД

Фирма Дайтекс ООД е търговски представител на японската фирм...

Прочети още...

ТЕРМО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

В ” ТЕРМОСТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” работят висококвалифицирани кадри...

Прочети още...

Линкос България ЕООД

Линкос България ЕООД

Lincos е марка предлагаща професионални машини и инструменти...

Прочети още...

Фирмено представяне

         

Регион

  • Благоевград
  • Източен планов регион
Предишно Следващо

Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ? площ е 6 449 км2, което ...

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това ...

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните...

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователн...

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи раз...

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, ...

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в...

Прочети още...
Предишно Следващо

Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2. Региона е разделен...

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Вин...

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследст…

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното на...

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и у...

Прочети още...

Галерия