Най-разглеждани продукти и услуги във виртуалната изложба

Балнеология

От хилядолетия топлата минерална вода и нейните лечебни свойства били известни на народите населявал...

Добив на въглища

Добивът на въглища в България датира от средата на XIXвек. Промишленият добив обаче започва едва сле...

Отглеждане и обработка на тютюн

Производство и обработка на тютюн Отглеждането на тютюн на територията на Област Благоевгард има з...

  • Балнеология

  • Добив на въглища

  • Отглеждане и обработка на тютюн

Контактна среща на бизнес подпомагащи и браншови организации от България и Македония

Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански и Център за развитие на Източен планов регион-Щип, Република Македония организират КОНТАКТНА СРЕЩА на бизнес подпомагащи организации и браншови организации от РБългария и РМакедония.

Срещата се провежда в рамките на проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие-CBNetGrowth” 2007CB16IPO007-2009-1-12, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между РБългария и РМакедония 2007—2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007.

Целта на проект CBNetGrowth е подобряване на бизнес средата в трансграничния регион между Република България и Република Македония чрез развитие на бизнес услугите, фирмения маркетинг и бизнес сътрудничеството.

Събитието ще се проведе на 11 и 12 ноември 2011 г. в хотел Оаза, град Щип, Република Македония.
Инициативата има за цел да предостави възможност за среща на бизнес подпомагащи организации /БПО/, неправителствени организации /НПО/ и представители на бизнеса от двата погранични региона на Република България и Република Македония, на която да бъдат обсъдени необходимостта и концепцията за създаване на Партньорска мрежа за сътрудничество между тези организации, нейните цели, приоритети и функции.
Съществуването на подобна транснационална структура би допринесло за подпомагане и насърчаване развитието на местния бизнес и реализирането на съвместни трансгранични инициативи и дейности.
В срещата ще вземат участие 25 представители на бизнес подпомагащи организации от Област Благоевград и Източен планов регион на Република Македония.

Последно добавени фирми с фирмено представяне

ДАЙТЕКС ООД

Фирма Дайтекс ООД е търговски представител на японската фирм...

Прочети още...

ТЕРМО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

В ” ТЕРМОСТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” работят висококвалифицирани кадри...

Прочети още...

Линкос България ЕООД

Линкос България ЕООД

Lincos е марка предлагаща професионални машини и инструменти...

Прочети още...

Фирмено представяне

         

Регион

  • Благоевград
  • Източен планов регион
Предишно Следващо

Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ѝ площ е 6 449 км2, което ...

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това ...

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните...

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователн...

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи раз...

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, ...

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в...

Прочети още...
Предишно Следващо

Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2. Региона е разделен...

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Вин...

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследст…

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното на...

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и у...

Прочети още...

Галерия