Най-разглеждани продукти и услуги във виртуалната изложба

Балнеология

От хилядолетия топлата минерална вода и нейните лечебни свойства били известни на народите населявал...

Добив на въглища

Добивът на въглища в България датира от средата на XIXвек. Промишленият добив обаче започва едва сле...

Отглеждане и обработка на тютюн

Производство и обработка на тютюн Отглеждането на тютюн на територията на Област Благоевгард има з...

  • Балнеология

  • Добив на въглища

  • Отглеждане и обработка на тютюн

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и участва с 7,5% от общия БВП на страната. Нивото на развитие на Източният планов регион е 0.67 според индекса за развитие, а според социално-икономическия индекс е 0.95. Най-важните сектори на икономиката са селско стопанство, хранителна индустрия, обувна и шивашка промишленост, строителство.

Най-важни за икономическото развитие са малките предприятия, които през 2006 участват с 72% в общото производство. Също така допринасят със 76% в общата заетост. Броят на малките предприятия е нарастнал с 38% в периода 2003-2006. По-голямата част от тях (68%) са концентрирани в сектор услуги. В сектор индустрия те са 24%.

Значението на малките предприятия в производството и отварянето на работни места в региона е много голямо. С интензивното си развитие през последните няколко години малките предприятия имат голямо значение за икономиката и се превръщат в най-големия производител в нефинансовия сектор в региона. През 2006 те доминираха изцяло производството в региона със своите 72%. В региона има няколко агро-индустриални предприятия, ферми за отглеждане на добитък, кланици, дестилационни фабрики и др. Най-важните сектори в региона са шивашката индустрия, дървообработване, обувна промишленост, търговия и селско стопанство. БВП на Източният планов регион за 2006 е 6,4% от БВП на страната. За периода 2000-2006 БВП на региона се е повишил от 250 на 322 млн. евро.

Приоритети за развитие
1. Повишено ниво на икономическа развитост
2. Модерна инфраструктура и изградена функционално-пространствена структура
3. Повишено ниво на инвестиции
4. Източен регион – известна туристическа дестинация
5. Конкурентно селско стопанство
6. Осигуряване на добра здравословна среда
7. Подпомагане на социалното развитие

1Източник: Решение за класификация на плановите региони според степента на развитие за периода 2008-2012, “Държавен вестник на Република Македония“  брой 162/2008

Последно добавени фирми с фирмено представяне

ДАЙТЕКС ООД

Фирма Дайтекс ООД е търговски представител на японската фирм...

Прочети още...

ТЕРМО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

В ” ТЕРМОСТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” работят висококвалифицирани кадри...

Прочети още...

Линкос България ЕООД

Линкос България ЕООД

Lincos е марка предлагаща професионални машини и инструменти...

Прочети още...

Фирмено представяне

         

Регион

  • Благоевград
  • Източен планов регион
Предишно Следващо

Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ѝ площ е 6 449 км2, което ...

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това ...

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните...

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователн...

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи раз...

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, ...

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в...

Прочети още...
Предишно Следващо

Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2. Региона е разделен...

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Вин...

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследст…

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното на...

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и у...

Прочети още...

Галерия