Най-разглеждани продукти и услуги във виртуалната изложба

Балнеология

От хилядолетия топлата минерална вода и нейните лечебни свойства били известни на народите населявал...

Добив на въглища

Добивът на въглища в България датира от средата на XIXвек. Промишленият добив обаче започва едва сле...

Отглеждане и обработка на тютюн

Производство и обработка на тютюн Отглеждането на тютюн на територията на Област Благоевгард има з...

  • Балнеология

  • Добив на въглища

  • Отглеждане и обработка на тютюн

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователни и специални. От тях:начални училища - 17; основни – 102; средни общообразователни – 32, профилирани гимназии (природно-математическа, хуманитарна, езикова) в Благоевград и паралелки – в др.гимназии - 5; специални (оздравителни и помощни за деца с физически и психически увреждания) – 7. Професионалните учебни заведения са 19 (техникуми) - с над общинско и областно значение.

През учебната 2004/2005 г. преподавателите в учебните заведения са общо 5 179 Разпределението им по видове учебни заведения е съответно:в общообразователните училища 2 984, в специалните – 126, в професионалните – 876, в колежите – 96 и в университетите – 1 092.

Общият брой на учащите се през учебната 2004/2005 г. е 58 881. Структурата им по видове учебни институции показва, че във висшите учебни заведения се обучават около 11 120 студенти. В средните и общообразователните училища броят на учащите е 37 038, в специалните – 859, в професионалните - 9 864.

Характерно е, че техникуми и професионални училища са изградени и функционират само в центровете на общините. Общообразователни училища са изградени както в центровете на общините, така и в някои други населени места. Началните училища са разположени само в съставните селища на 10 от общините (с изключение на Банско, където в центъра на общината има начално училище). Специалните училища са изградени в 7 общини, обхващащи ученици от цялата област, т.е. те са с над общинско значение. Общо взето териториално училищната мрежа е добре ситуирана с изключение на Разложко-Банския регион, в който има пренаситеност с професионални гимназии.

В областния център – гр. Благоевград се намират две висши учебни заведения с национално и международно значение: Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград и Американски университет в България.

От съществено значение за областта е и наличието на два колежа: Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград и Колеж по туризъм.

Последно добавени фирми с фирмено представяне

ДАЙТЕКС ООД

Фирма Дайтекс ООД е търговски представител на японската фирм...

Прочети още...

ТЕРМО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

В ” ТЕРМОСТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” работят висококвалифицирани кадри...

Прочети още...

Линкос България ЕООД

Линкос България ЕООД

Lincos е марка предлагаща професионални машини и инструменти...

Прочети още...

Фирмено представяне

         

Регион

  • Благоевград
  • Източен планов регион
Предишно Следващо

Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ѝ площ е 6 449 км2, което ...

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това ...

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните...

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователн...

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи раз...

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, ...

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в...

Прочети още...
Предишно Следващо

Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2. Региона е разделен...

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Вин...

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследст…

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното на...

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и у...

Прочети още...

Галерия