Най-разглеждани продукти и услуги във виртуалната изложба

Балнеология

От хилядолетия топлата минерална вода и нейните лечебни свойства били известни на народите населявал...

Добив на въглища

Добивът на въглища в България датира от средата на XIXвек. Промишленият добив обаче започва едва сле...

Отглеждане и обработка на тютюн

Производство и обработка на тютюн Отглеждането на тютюн на територията на Област Благоевгард има з...

  • Балнеология

  • Добив на въглища

  • Отглеждане и обработка на тютюн

Население

Динамика на населението и демографски тенденции

Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това прави 4,4% от населението на България. Според броя на постоянното население тя е шестата по големина област в страната.

Съгласно административно-териториалното устройство на страната, в границите на областта се включват 14 общини 96 кметства и 280 населени места. Около 1/5 от населението е съсредоточено в община Благоевград.

Общини     Общо      В градовете     В селата
Благоевград област 324 110 193 115 130 995
Банско 13 088 11 826 1 262
Белица 9 860 3 322 6 538
Благоевград 80 793 74 302 6 491
Гоце Делчев 30 823 18 899 11 924
Гърмен 14 825 - 14 825
Кресна 5 371 3 437 1 934
Петрич 53 326 28 442 24 884
Разлог 20 410 11 829 8 581
Сандански 39 898 26 045 13 853
Сатовча 15 305 - 15 305
Симитли 14 026 6 552 7 474
Струмяни 5 720 - 5 720
Хаджидимово 9 981 2 705 7 276
Якоруда 10 684 5 756 4 928

Делът на градското население спрямо общото за областта е 59,5% (193,115 души) към 01.02.2011г. В областния център живеят 77,346 души от градското население. Градовете Банско, Петрич, Сандански, Годе Делчев и Разлог са с население от 10,000 до 30,000 души. Останалите градове –  Симитли, Якоруда, Кресна, Белица, Хаджидимово са много малки /с население под 10,000 души/. На територията на област Благоевград се намира най-малкият град в страната – гр. Мелник.

Последно добавени фирми с фирмено представяне

ДАЙТЕКС ООД

Фирма Дайтекс ООД е търговски представител на японската фирм...

Прочети още...

ТЕРМО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

В ” ТЕРМОСТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” работят висококвалифицирани кадри...

Прочети още...

Линкос България ЕООД

Линкос България ЕООД

Lincos е марка предлагаща професионални машини и инструменти...

Прочети още...

Фирмено представяне

         

Регион

  • Благоевград
  • Източен планов регион
Предишно Следващо

Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ѝ площ е 6 449 км2, което ...

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това ...

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните...

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователн...

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи раз...

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, ...

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в...

Прочети още...
Предишно Следващо

Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2. Региона е разделен...

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Вин...

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследст…

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното на...

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и у...

Прочети още...

Галерия