Најмногу разгледани производи и услуги во виртуелната

Текстилни производи

Текстилната индустрија е еден од најзначајните сектори во Источниот плански регион. Најразвиена е на...

Производство на дрвен материјал и мебел

Производство на дрвен материјал е меѓу најстарите човечки активности во бугарските земји, бидејќи од...

Садови од глина

Керамиката во Македонија датира уште од палеолитот (старо камено време) и има важна улога во секојдн...

  • Текстилни производи

  • Производство на дрвен материјал и мебел

  • Садови од глина

Последно претставени компании

Жанет-Експорт ДООЕЛ

Жанет-Експорт ДООЕЛ

ЖАНЕТ-ЕКСПОРТ-КОЧАНИ се занимава со производство на прекрива...

Прочитај повеќе ...

НАНА ДООЕЛ

НАНА ДООЕЛ

Изработка на горна женска облека. Продажба ...

Прочитај повеќе ...

ДУПП СлемеПроект ДОО

ДУПП  СлемеПроект ДОО

Проектирање,ревизија на проектна документација; Надзор над ...

Прочитај повеќе ...

Претставување на компании

         

Регион

  • Благоевград
  • Источен плански регион
Претходно Следно
Претходно Следно

Локација и население

Источниот плански регион е формиран во согласност со Законот за рамномерен регионален развој (член 5). За потребите на планирањето на развојот се утврдени ...

Прочитај повеќе ...

Природни ресурси

Источниот плански регион  се карактеризира со мошне динамична рељефна структура во која се застапени рамнински делови како дел од Овче Поле, Ежово Пол...

Прочитај повеќе ...

Природно и културно-историско наследство

Основните карактеристики на Источниот плански регион покажува дека регионот располага со значајни природни ресурси и интересно културно-историско наследств...

Прочитај повеќе ...

Економски карактеристики

Источниот плански регион има 14,9% понизок БДП по жител од просекот на Република Македонија во 2009 година1 и изнесува 2.777 €. Тој се наоѓа на петтото мес...

Прочитај повеќе ...

Галерија